Sairauden hoito

Parhaiten pidät kokonaisvaltaisesti huolta itsestäsi, kun syöt, liikut ja nukut terveellisesti.

Keskustele terveyteen liittyvistä muutoksista aina hoitavan lääkärin, sairaanhoitajan tai reumahoitajan kanssa.

Tältä sivulta löydät muutaman kootun vinkin hoitoon pääsystä ja hoitavan tahon kanssa asioimisesta.

Minne hoitoon?

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien hoito järjestetään ensisijaisesti omalla paikkakunnalla julkisessa terveydenhuollossa, terveyskeskuksessa ja erikoissairaanhoidossa (mahdollisesti yliopistosairaalassa). Lastenreuman hoito kuuluu pääosin keskussairaaloihihin.

Ota yhteys omaan terveyskeskukseen tai sairaalaan, jotta pääset hoitoon ilman viivytyksiä. Älä odota seuraavaa kontrollikäyntiä, jos oireet pahenevat tai muuttuvat.

Hoitosuunnitelma

* Pyydä hoitavaa lääkäriäsi laatimaan kanssasi hoitosuunnitelma. Kaikilla pitkäaikaissairailla on oikeus siihen, että suunnitelma laaditaan heidän kanssaan yhteisymmärryksessä.

* Hoitosuunnitelmasta selviävät esimerkiksi diagnoosi, lääkityslista, laboratorio- ja röntgenseurannat, erikoislääkärien seurantakäynnit hoitopaikoittain sekä vastuuhenkilö, sekä pyydettäessä sairauden äkillisten pahenemisvaiheiden ohjeistukset kuten akuuttien nivelpistosten hoitoyksikkö.

* Pyydä itsellesi kopio hoitosuunnitelmasta.

* Huolehdi itse, että hoitosuunnitelmaa tulee noudatettua. Sinulla on myös velvollisuus huolehtia, että lääkäri saa käyttöönsä kaikki tarvittavat potilasasiakirjat aiemmista hoitopaikoista, myös työterveyshuollosta ja yksityislääkäreiltä.

Lue lisää: Ohjeet hoitosuunnitelman tekoon

___________

Ongelmatilanteet

Palvelun tasoon on mahdollista vaikuttaa!

Hoidon puutteisiin tai virheisiin liittyviä asioista kannattaa aina viedä eteenpäin.

  • Yritä selvittää väärinkäsitys, virhe tai puute välittömästi hoitohenkilöstön kanssa.

  • Ilmoita asiasta oman sairaalan, sairaanhoitopiirin tai terveyskeskuksen johtoon ja yritä keskustella asiasta. Sinulla on myös oikeus tehdä kirjallinen muistutus hoitopaikan johtajalle.

  • Ota yhteyttä oman sairaalasi potilasasiamieheen, hän auttaa ja neuvoo sinua ja ottaa palautetta vastaan.

  • Sinulla on oikeus myös tehdä kantelukirjelmä aluehallintovirastoon tai Sosiaali-
    ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon, eli Valviraan.

  • Oman alueen kunnanvaltuutetuille, kansanedustajille tai sosiaali- ja terveysministeriöön voi myös viedä viestiä – he eivät voi korjata yhden ihmisen ongelmaa, mutta heidän on tärkeä saada viestiä siitä, mitä kentällä tapahtuu.

  • Sinulla on oikeus myös tehdä hoitovirheestä kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille, jos epäilet lainmukaisuutta.

  • Sinulla on oikeus hakea korvausta hoidosta aiheutuneista henkilövahingoista Potilasvakuutuskeskukselta sekä lääkkeistä aiheutuneista yllättävistä haittavaikutuksista Lääkevahinkovakuutuspoolista.

  • Reumaliitto kerää hoitopalautetta ja tekee sen avulla vaikuttamistyötä.