top of page

Itsetunto

Mikä on itsetunto?

Itsetunto eli omanarvontunto on käsitys, joka meillä on itsestämme ja omasta arvostamme. Se joka on yhteydessä kaikkeen toimintaamme ja ratkaisuihimme.

Itsetunto on kyky luottaa itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään puutteista huolimatta. Se on sisäinen kokemus siitä, että on hyvä, arvokas ja ainutlaatuinen. Itsetunto ei ole ulkoista pärjäämistä ja selviytymistä. Itsetunto voi olla erityisen hyvä, vaikka ei olisi tehnyt mitään suurta ja näkyvää elämässään – tärkeämpää on positiivinen asenne ja se, kuinka suhtaudut itseesi.

Millainen on hyvä itsetunto?

Jos luotat itseesi, pidät itsestäsi, koet olevasi arvokas ja uskallat ottaa vastuuta, sinulla on hyvä itsetunto. Hyvään itsetuntoon kuuluu myös se, että tuntee omat rajoituksensa, mutta hyväksyy sen, ettei ole täydellinen. Jos et tarvitse muita ihmisiä kertomaan että olet riittävän hyvä ja kestät myös pettymyksiä ja epäonnistumisia, itsetuntosi on loistava. Silloin voit arvostaa myös muita, sekä heidän heikkouksiaan, että vahvuuksiaan.

Ihminen, jolla on hyvä itsetunto, tuntee myös heikkoutensa. Hän kuitenkin pitää hyviä ja vahvoja puoliaan tärkeämpinä kuin heikkoja. Hän keskittyy niihin ja korostaa niitä myös kuvaillessaan itseään.

Mihin pystyn?

Ihminen jolla on hyvä itsetunto, tietää, että hän on arvokas, vaikka ei osaa tai pysty johonkin. Hänen ei tarvitse todistaa toisille olevansa hyvä, ei pohtia, mitä muut itsestä ajattelevat, eikä tarvitse arvostella itseään suhteessa muihin. Hän myös arvostaa muita ja muiden onnistumisia ja kykyjä.

 

Itsetunto on itsenäisyyttä ja omia ratkaisuja: voin tehdä omia päätöksiä välittämättä muiden mielipiteistä. Hyvä itsetunto sallii välillä myös laiskottelun.

Ihmisen itselleen asettama vaatimustaso on seurausta hänen itseluottamuksestaan. Hyvä itseluottamus rohkaisee asettamaan vaatimustason sopivan korkealle, ottamaan vastaan haasteita ja vaativiakin tehtäviä.

Entä jos epäonnistun?

Onnistunut toiminta ja onnistuneet ratkaisut vahvistavat itsetuntoa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei saisi epäonnistua – hyvän itsetunnon omaava ei masennu vääristä valinnoistaan, vaan voi ottaa niistä opikseen. Terve itsetunto kehittyykin elämän myötä kertyneistä kokemuksista. Hyvä itsetunto edistää kasvua tasapainoiseksi ihmiseksi ja edesauttaa vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.

Jos itsetunto on huono, ihminen kokee muut uhkana itselleen. Hän on tyytymätön ja aliarvioiva itseään ja muita kohtaan. Jos ihminen on syrjäänvetäytyvä alisuoriutuja tai päinvastoin, korostaa itseään ja saavutuksiaan ja pyrkii koko ajan suoriutumaan paremmin, hänellä on todennäköisesti huono itsetunto. Heikko itsetunto ei kuitenkaan ole ansa, vaan itsetuntoa on mahdollista vahvistaa.

Kohti parempaa itsetuntoa!

Itsetunto vahvistuu itsetuntemuksen myötä. Kysy itseltäsi: Millaista elämäni on ollut? Mitä minä ajattelen? Mitä toivon tulevaisuudelta, mitä haluan aivan ehdottomasti?

Itsetuntoa ei kuitenkaan voi rakentaa yksin. Suojamuurien taakse linnoittautuminen ja omien mielipiteiden, ajatusten ja tunteiden ilmaisematta jättäminen sulkee mahdollisuuden saada palautetta todellisesta minästämme. Itsetuntemusta lisäävän palautteen saamiseksi on uskallettava olla aktiivisempi toisiin ihmisiin nähden.

 

Itsetuntemuksen lisääminen vahvistaa itsetuntoa, mutta edellytyksenä on turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri. Itsetuntomme vahvistuu toisten nähdessä meidät sellaisina kuin olemme.

Uskalla kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin, tehdä jopa hyppy tuntemattomaan!

 

 


Psykiatri Päivi Rauhala, tekstin koonnut Satu Hasanen, muokannut Sini Hirvonen

Itsetunto: About Us
bottom of page