top of page

Etsi

66 items found for ""

 • Yhdistyksen esittely ja säännöt | Suomen Reumanuoret ry

  Yhdistyksen esittely Älä ole yksin - ole yksi meistä Suomen Reumanuoret ry on vuonna 2013 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys kaikille alle 35 -vuotiaille tuki- ja liikuntaelinsairautta sairastaville. Yhdistys on perustettu reumasairauksia sairastavien nuorten hyvinvoinnin ja jaksamisen tueksi ja yhdistyksen tarkoituksena on järjestää vertaistukitoimintaa ja tiedotusta jäsenille sekä edistää reumasairauksia sairastavien nuorten asioita. Toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen alle 35 -vuotias tuki- ja liikuntaelinsairas lapsi, nuori tai aikuinen. Sairastavan lapsen vanhempi voi liittyä kannattajajäseneksi. Yhdistyksessä on jäseniä, jotka sairastavat esimerkiksi lastenreumaa, selkärankareumaa, fibromyalgiaa, sjögrenin oireyhtymää ja muita harvinaisia reumasairauksia. ​ Yhdistys on aloittanut toimintansa vuonna 2014. Miksi liittyä Suomen Reumanuoriin? ​Korvaamaton vertaistuki muilta reumaa sairastavilta nuorilta ja mahdollisuus tutustua muihin reumanuoriin Yhteenkuuluvuuden tunne Hauskat tapahtumat Toiminnan jatkumisen tukeminen Nuorten yhdistyksen tukeminen Jäsenedut Reumanuorten oma jäsenkirje, jossa tiedotetaan tapahtumista etukäteen Reuma-lehti maksutta postitettuna kotiin Reumaliiton tarjoamat alennukset ) ​ Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme! Liity jäseneksi Yhdistyksen esittely ja säännöt: About Us Suomen Reumanuoret ry – Yhdistyksen säännöt ​ 1 Nimi ja kotipaikka Suomen Reumanuoret, englanniksi voidaan käyttää nimeä The Finnish national Association for Young Rheumatics. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on toimia reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa elävien alle 35-vuotiaiden lasten, nuorten ja aikuisten tukena ja yhdyselimenä, järjestää heille tapahtumia, tarjota vertaistukea ja valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan. 3 Toimintamuodot Yhdistys järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, vertaistukitoimintaa jäsenilleen, liikunta- ja urheilutoimintaa, ylläpitää yhteistyösuhteita muihin yhteisöihin ja säätiöihin kotimaassa ja ulkomailla, edustaa jäseniään suhteissa muihin valtakunnallisiin järjestöihin, alan asiantuntijoihin ja ammattihenkilöstöön sekä viranomaisiin, harjoittaa julkaisutoimintaa ja ylläpitää verkkosivustoa jäsenilleen. 4 Jäsenet Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen alle 35 -vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Alaikäisten vanhempien tiedot merkitään myös jäsenrekisteriin. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. ​ 5 Jäsenmaksut Jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Maksu suoritetaan hallituksen määräämänä ajankohtana. Syyskokouksen kannattajajäsenelle määräämä jäsenmaksu voi olla eri suuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. 6 Jäsenen eroaminen Jäsenet ja kannattajajäsenet voivat erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 artiklan mukaisilla perusteilla. Mikäli jäsen ei suorita jäsenmaksuaan muistutuksen jälkeen muistutuksen eräpäivään mennessä, hänet katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Sen kalenterivuoden jälkeen, kun jäsen on täyttänyt 36 vuotta, hallitus päättää hänen erottamisestaan. Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksunsa. 7 Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja lisäksi vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen kokouksessa, kun puheenjohtaja tai puheenjohtajan puuttuessa varapuheenjohtaja on paikalla sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä. Varajäsenet voivat tarvittaessa korvata hallituksen varsinaisia jäseniä, jolloin kokouksesta tulee päätösvaltainen. Hallituksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. 9 Tilikausi Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 10 Yhdistyksen kokoukset Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 11 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 12 Varsinaiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 13 Sääntöjen muuttaminen Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä hallituksen kokouksessa edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 14 Yhdistyksen purkaminen Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan 30 vuorokautta ensimmäisen kokouksen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys päätetään purkaa, luovutetaan sen varat hallituksen kokouksen päättämään tarkoitukseen. Yhdistyksen esittely ja säännöt: About Us

 • Suomen Reumanuoret ry | Finland

  Etusivu: Tervetuloa! Vertaistukea ja tapahtumia Tuntuuko sinusta, että olet sairautesi kanssa yksin? Toivotko voivasi jakaa ajatuksiasi muiden reumaa sairastavien nuorien kanssa? Kaipaatko vertaistukea sairauden kanssa elämiseen? Suomen Reumanuoret tarjoaa jäsenilleen kaikkea tätä ja enemmän. Yhdistyksen esittely Liity jäseneksi Etusivu: Ajankohtaista Ajankohtaista Reumanuorten ja Nurekatiimin lautapelitempaus VALTAKUNNALLINEN ti 23.5. Reumanuorten ja Nurekatiimin lautapelitempaus tulee taas neljälle paikkaunnalle! Lue lisää... Yhdistyksen kevätkokous VALTAKUNNALLINEN ke 24.5. Suomen Reumanuoret ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 24.5. etäyhteydellä Teamsissä. Ohjelma alkaa klo 18.30 hauskalla visailulla Kahoot:ssa ja kokous alkaa klo 19.00. Lue lis ää... Asetu ehdolle Reumaliiton liittovaaleihin VALTAKUNNALLINEN la 6.5.2023 Onko reumaa sairastavien lasten ja nuorten asiat lähellä sydäntäsi? Nyt on aika asettua ehdolle Suomen Reumaliiton liittovaaleihin ja vaikuttaa Reumaliiton päätöksiin ja toimintaan. Lue lisää... Reumaviikon 2023 avajaisten suunnittelu hiljentää tapahtumakalenterin VALTAKUNNALLINEN ma 20.3.2023 Keskitämme energiamme tänä vuonna syksyn Reumaviikon avajaisten suunnitteluun, joka tarkoittaa muiden tapahtumien vähenemistä vuodelle 2023. Lue lisää... Tapahtumakalenteri Ajankohtaista Uutisia Uusi hallitus 2023 on valittu 7.11.2022 Tutustu uuteen hallitukseen ja aktiiveihin klikkaamalla uutista. Lämpimät onnittelut puheenjohtajalle ja muille luottamustehtäviin valituille! Lue lisää... Suomen Reumanuoret järjestävät vuoden 2023 Reumaviikon avajaiset 12.9.2022 Suomen Reumanuoret ovat saaneet kunnian järjestää vuoden 2023 Reumaviikon avajaiset. Lisäinfoa ja tarkempi ajankohta julkaistaan suunnittelun edetessä. Lue lisää... Syysleirillä keskusteltiin avoimesti, herkuteltiin letuilla ja saunottiin 7.11.2022 Suomen Reumanuorten syysleiri järjestettiin 28.-30.10.2022 Nurmossa Seinäjoella. Yksi osallistujista kuvaili osallistujia "ihanaksi, tiiviiksi ja yhteenpuhtaltavaksi porukaksi." Lue lisää... Reumanuorten Telegram-ryhmä aukeaa 1.8. 29.6.2022 Liittyäksesi ryhmään sinun ei tarvitse olla minkään yhdistyksen jäsen. Lue lisää... Reumahoitaja-chat jää tauolle, puhelintunti joka tiistai Reumaliiton reumanhoitajan puhelintunti palvelee keväällä tiistaisin kello 19.00-20.00 numerossa 044 9765684. Numero ei ole käytössä muina aikoina. ​ Reumahoitajalta voit kysyä omahoidosta tai esimerkiksi lääkkeisiin ja niiden käyttämiseen, rokotuksiin tai leikkauksiin liittyviä kysymyksiä. ​ Hoitaja-chat tauolla Aiemmin puhelinpalvelun lisäksi käytössä ollut reumahoitajan chat-palvelu on tauolla tämän kevään ajan. Uutiset Reumaliiton jäsenedut myös Reumanuorten jäsenten käytössä Suomen Reumanuorten jäsenenä olet oikeutettu kaikkiin Reumaliiton valtakunnallisiin jäsenetuihin. ​ Reumaliitto tarjoaa: Tietoa ja tukea jäsenille Etuja risteilyistä ja matkoista Hotellietuja Tuotetarjouksia auton vuokrauksesta silmä- ja aurinkolaseihin Tutustu jäsenetuihin Etusivu: Lähetä viestiä Hei, ollaan yhteydessä! Meihin voit olla aina yhteydessä! Koski asiasi sitten jäsenyyttäsi, vertaistukea tai mitä vain, me vastaamme sinulle. Käsittelemme asiasi ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Jäsenasiat: heini.tuominen(at)suomenreumanuoret.fi Muut asiat: info(at)suomenreumanuoret.fi Voit laittaa viestiä myös somekanaviemme kautta! Yhteystietolomakeesseen OLETKO JO KUULLUT? Oletko kuullut oma.reumaliitto.fi sähköisestä asiointipalvelusta? Palvelussa voit muuttaa yhteystietojasi, jo s esimerkiksi puhelinnumerosi vaihtuu tai muutat. Lisätietoja voit kysyä jäsenvastaavaltamme. Voit myös lähettää sähköpostia suoraan hallituksen jäsenelle Saat yksittäiseen hallituksen jäseneen yhteyden laittamalla sähköpostia muodossa etunimi.sukunimi(at)suomenreumanuoret.fi Hallituksen jäsenet löytyvät täältä. Etusivu: Alapalkki

 • Tietoa meistä | Suomen Reumanuoret ry

  Tietoa meistä: Programs Tietoa meistä " Itketti. Minulla oli ollut niin ihana viikonloppu mahtavien tyyppien seurassa ja olin ammentanut vertaistuesta todella paljon voimaa arkeeni. Suomen Reumanuorten vertaistuki ei ole mammojen marttakerho, vaan mahdollisuus sinulle jakaa ajatuksia sinun tai läheisesi sairaudesta, kuunnella muiden kokemuksia ja yllättyä siitä, mihin kaikkeen todellisuudessa pystytkään! Yhteisen viikonloppureissun jälkeen voi tuntua esimerkiksi tältä: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Mitä toimintaa Reumanuoret tarjoaa? Suomen Reumanuoret tarjoaa laajan kattauksen tapahtumia aina verkossa tapahtuvista etäyhteystapahtumista valtakunnallisiin livetapahtumiin. Reumanuorten hallitus on olemassa jäseniä varten ja yksi tärkeimmistä tehtävistä on järjestää vertaistukitoimintaa sekä tapahtumia jäsenille. ​ Viime vuosina yhdistys on järjestänyt muun muassa valtakunnalliset pulkkamäki- ja lautapelitempaukset, frisbeegolf-tapahtuman, Liikunta-liven fysioterapeuttiopiskelijan kanssa sekä lukuisia viikonloppuleiriä ja retkiä sekä monen monta etätapahtumaa. Menneitä tapahtumia voi selata instagram-profiilistamme. Tulevat tapahtumat löytyvät tapahtumakalenterista. ​ ​ ​ ​ ​ Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa Reumanuoret tekevät tiivistä yhteistyötä Reumaliiton sekä Reumaliiton nuorten toimikunnan Nurekatiimin kanssa. Yhteistyössä on syntynyt verkkopikkujouluja, tapahtumaideointi-iltoja sekä Reumanuorten ja Nurekatiimin yhteiset zoom-illat, joissa aiheina on ollut mm. back to school, puhetta jaksamisesta ja uusien ilta. " Oli hyvä reissu, kannatti lähteä! Uskomatonta miten nopeasti tuli osaksi porukkaa. Oli virkistävää ja rentouttavaa, ettei tarvinnut millään tavalla ”ansaita” paikkaansa porukassa. Oli kiva tavata ihmisiä, jotka ovat samanlaisessa tilanteessa. Reumanuorten instagam Tapahtumakalenteri Yhdistyksen esittely ja säännöt Hallituksen jäsenet Sponsorimme Ota yhteyttä

 • Nureka zoom-illat 30.12. | Suomen Reumanuoret

  Nuorten ja nuorten aikuisten verkkotapaamiset Twitch/Discrod | 30.12.2020 | VERKKOTAPAHTUMA Yhteistyössä Suomen Reumanuoret Nurekatiimi järjestää syyskuun lopusta aina vuoden 2020 loppuun asti yhteensä neljänä keskiviikkoiltana verkkotapaamiset nuorille ja nuorille aikuisille. Kolme ensimmäistä tapaamista ovat Zoom-iltoja, viimeinen tapaaminen on pelipäivä Twitchissä. Osallistua voivat kaikki yli 13-vuotiaat. Osallistumiseen tarvitsee ainoastaan internetyhteyden ja tietokoneen tai älylaitteen. ​ Jokaisella tapaamisella on oma teemansa, mutta kaikkien yhteisenä tavoitteena on koota yhteen reuma- ja muita tuki- ja liikuntaelinsairaita nuoria ja nuoria aikuisia viihtymään ja viettämään aikaa yhdessä vertaistuen parissa. ​ Tapaamisiin voi osallistua matalalla kynnyksellä ja aivan mistä vain, vaikka omalta sohvalta. Kameraa tai mikrofonia ei ole pakollista käyttää. ​ ​ Zoom-illat: ​ Ke 30.9. klo 19, iltaa vetämässä Nurekatiimin Aino-Maria. Ke 28.10. klo 19 , iltaa vetämässä Nurekatiimin Sari ja Ainu. Ke 25.11. klo 19 , iltaa vetämässä Nurekatiimin Kaisa, Lotta ja Aava. Ilmoittaudu tästä! ​ Zoom-iltoihin ilmoittautuneille lähetetään sähköpostilla osallistumislinkki tapahtumapäivänä. Erillistä sovellusta tai ohjelmaa ei tarvitse ladata. HUOM! Jokaiseen Zoom-iltaan on oma ilmoittautumisensa. ​ Twitch-pelipäivä: ​ Ke 30.12. klo 12 alkaen koko päivän kestävä Late Show, päivän vetää Nurekatiimin Late . ​ Twitch-livelähetystä pääsee seuraamaan joko selaimella tai ladattavalla sovelluksella. Peleihin voi myös liittyä mukaan Discordin kautta. Päivään ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Tarkemmat ohjeet 30.12. alkavassa Twitch-lähetyksessä. ​ Lisätiedot nuorten ja nuorten aikuisten Zoom-illoista päivittyy tapahtumakalenterisivulle. Pysyt ajantasalla myös seuraamalla Reumaliiton ja Nurekatiimin Instagram-tilejä. Takaisin etusivulle Takaisin tapahtumakalenteriin

 • Yhdistyksen kevätkokous 24.5.2023 | Suomen Reumanuoret

  Keskiviikko 24.5. klo 18.30 alkaen Teams kevätkokous Yhdistyksen Suomen Reumanuoret ry:n kevätkokous järjestetään Teamsissä keskiviikkona 24.5. Ennen kokouksen alkua on luvassa hauskaa visailua Kahoot:ssa. Kokouskutsu on lähetetty kaikille jäsenille sähköpostitse viikolla 20. Kutsusta löydät ilmoittautumisohjeet ja muuta infoa. ​ Kokouksessa asetetaan ehdolle Suomen Reumanuoret ry:n ehdokkaat Reumaliiton liittovaaleihin. Kokoukseen ilmoittautuminen Ilmoittaudu kokoukseen sihteerillemme: sanni.laitinen@suomenreumanuoret.fi 23.5. mennessä. Saat paluuviestillä liittymislinkin kokoukseen. Tiesitkö? Kevätkokous on toinen yhdistyslain alla järjestettävistä yhdistyksen kokouksista, jonne kutsutaan kaikki yhdistyksen jäsenet, sekä varsinaiset jäsenet että kannattajajäsenet. Yhdistyksen kokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. Myös yhdistyksen syyskokoukseen kutsutaan kaikki yhdistyksen jäsenet. ​ AIKATAULU KE 24.5. ​ 18.30 Kahoot visailu 19.00 Kevätkokous Lämpimästi tervetuloa! Lähde reumaa sairastavien lasten ja nuorten puolestapuhujaksi Mikäli olet kiinnostunut asettumaan ehdolle liittovaaleihin voit olla yhteydessä yhdistyksen vaaliasianhoitajaan pinja.huhtala@suomenreumanuoret.fi Lisätietoja liittovaaleista ja Reumanuorten vaalipiireistä löydät täältä . ​ Yksityiskohtaisempaa tietoa liittovaaleista, mm. vaalijärjestyksestä ja vaaliaikataulusta löydät Reumaliiton sivuilta

 • Tapahtumakalenteri | Suomen Reumanuoret

  Tapahtumat Täältä löydät kaikki tulevat Reumanuorten tapahtumat sekä valikoituja tapahtumia Reumaliiton tapahtumakalenterista. Suomen Reumanuorten tapahtumat ma 1.8. VERKKOTAPAHTUMA/JATKUVA Reumanuorten Telegram-ryhmä aukeaa Kaikille avoin Telegram-vertaistukiryhmä on avattu. Tervetuloa keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia. 1.8. Verkkotapahtuma/jatkuva Maksuton, kaikille avoin. Lue lisää ke 24.5. VERKKOTAPAHTUMA Yhdistyksen kevätkokous Suomen Reumanuoret ry:n sääntömääräinen kevätkokous järjestetään keskiviikkona 24.5. etäyhteydellä Teamsissä. Ohjelma alkaa klo 18.30 hauskalla visailulla Kahoot:ssa ja kokous alkaa klo 19.00. keskiviikko 24.5. klo 19 Valtakunnallinen - Lue lisää ti 23.5. LIVE-TAPAHTUMA Lautapelitempaus Reumanuorten ja Nurekatiimin lautapelitempaus tulee taas neljälle paikkakunnalle! Tapahtumassa pelataan lautapelejä rennosti muihin reumanuoriin tutustuen. 23.5. klo 17-20 Helsinki, Riihimäki, Tampere, Rovaniemi Maksuton, kaikille avoin, ei ilmoittautumista. Lue lisää Reumaliiton tapahtumia Tästä löydät valikoituja tapahtumia Reumaliiton tapahtumakalenterista. pe 7.9. VERKKOTAPAHTUMA Reumahoitaja-chat tiistaisin klo 17-19 Reumahoitaja-chat on auki tiistai-iltaisin klo 17.00–19.00 Reumaliiton verkkosivuilla. Reumahoitajan puhelintunti palvelee niin ikään tiistaisin kello 19.00–20.00 numerossa 044 97 65 684. Muina aikoina numero ei ole käytössä. Lue lisää Syysleiri 2020 (Puhjonrannan kurssikeskus, Kouvola) "Loistavaa että leiri järjestyis korona olosuhteista huolimatta!! Parasta nähdä porukalla ja yhteinen tekeminen best ja vertaistuki best!"

 • Reumanuorten Telegram-ryhmä | Suomen Reumanuoret

  Vertaistukiryhmä Telegramissa ma 1.8.2022 Suomen Reumanuoret avaa kaikille avoimen vertaistukiryhmän Telegram-sovelluksessa elokuun 1. päivä alkaen. Liittyäksesi ryhmään sinun ei tarvitse olla minkään yhdistyksen jäsen. Telegram-vertaistukiryhmän säännöt: Suomen Reumanuoret ry on vuonna 2014 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys kaikille alle 35-vuotiaille nuorille. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää vertaistukitoimintaa ja tiedotusta jäsenille sekä edistää reumanuorten asioita. Vertaistukitoiminta on vapaaehtoisten laatimaa ja järjestämää. Suomen Reumanuoret tarjoaa vertaistukea monipuolisesti ja valtakunnallisesti. Mobiilisti tapahtuva vertaistuki on nykyaikaa ja ylläpidämme vertaistukiryhmää Telegram-sovelluksessa . Vertaistukiryhmä tarjoaa turvallisen ja tasa-arvoisen alustan vertaistuelle. ​ Vertaistuella tarkoitetaan kokemusten jakamista toisten samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa. Näin ollen vertaistuki perustuu siis vahvasti kokemustietoon – voidaan pohtia menneitä hetkiä sekä nykyhetkeä, mutta myös luoda yhdessä toivoa tulevaa varten. Koska kyseessä on täysin kokemustietoon perustuva ryhmä, Suomen Reumanuoret ei voi taata kaiken ryhmässä julkaistun tiedon oikeellisuutta. ​ Esimerkiksi lääkityksestä, diagnooseista, hoidosta ja oireista on siis mahdollista keskustella vertaisten kanssa, kunhan pitää mielessään, että Suomen Reumanuorten Telegram -ryhmä ei ole lääkinnällistä ammattiapua tarjoava yhteisö. ​ ​ ​ Voit myös kopioida linkin tästä: https://t.me/+cHOhXi9YKJo5M2Vk ​ ​ ​ Hyvä pitää mielessä ennen keskusteluun osallistumista: ​ 1. Ryhmässä käytävien keskusteluiden tulee olla Suomen lain mukaisia. ​ 2. Kaikilla ryhmän jäsenillä on tasavertainen oikeus osallistua ryhmän keskusteluihin. ​ 3. Ryhmä noudattaa turvallisen tilan periaatteita - kyseessä on siis yhdenvertainen, tasa-arvoinen, suvaitsevainen sekä syrjinnästä ja kiusaamisesta vapaa alue. ​ 4. Jokainen ryhmään osallistuva on itse vastuussa siitä, kuinka avoimesti itsestään ja omasta sairaudestaan ryhmässä kertoo. Huomioi ja kunnioita siis niin omia kuin toistenkin rajoja, sillä esimerkiksi ryhmässä julkaistujen tietojen leviämistä ryhmän ulkopuolelle on mahdotonta valvoa. Koska ryhmä toimii vertaistukiryhmän periaatteiden mukaisesti, toivomme kuitenkin ettei ryhmässä julkaistua sisältöä levitetä eteenpäin. ​ 5. Eri mieltä saa olla ja erilaisia näkemyksiä on suotavaa esittää kunhan ne eivät loukkaa kenenkään osallistujan ihmisarvoa. Ryhmä on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. ​ 6. Ryhmän keskustelut perustuvat kokemustietoon, joten tarkoituksenmukaista ohjeiden jakamista tai tiedon yleistämistä tulee ryhmässä välttää. ​ 7. Suomen Reumanuoret ei vastaa ryhmässä julkaistusta sisällöstä. Ryhmän ylläpitäjinä toimivat yhdistyksen vapaaehtoiset toimijat, joilla on oikeus huomauttaa, varoittaa ja lopulta myös poistaa epäasiallinen keskustelija ryhmästä. Ryhmän ylläpitäjät nimeää Suomen Reumanuorten hallitus. On kuitenkin hyvä muistaa, että epäasialliseen toimintaan puuttuminen on ryhmässä kaikkien osallistujien vastuulla. ​ ​ ​ ​ Kaikenlaisesta epäasiallisesta käytöksestä voi aina ilmoittaa yhdistyksen yhdenvertaisuusvastaavalle sähköpostitse osoitteeseen minna.mannila@suomenreumanuoret.fi ​ Mikäli haluat keskustella omahoidosta, lääkkeistä, rokotuksista tai leikkauksista voit olla yhteydessä Reumaliiton reumahoitajaan . Reumahoitaja palvelee tiistai-iltaisin chatissa klo 17-19 ja puhelimitse klo 19-20 numerossa 044 9765684. ​ Mikäli tarvitset keskusteluapua koulutetulta vapaaehtoistyöntekijältä, Sekasin-chat on suunnattu 12–29-vuotiaille, ja on avoinna arkisin klo 9–24 sekä viikonloppuisin klo 15–24. Solmussa-chat palvelee puolestaan aikuisia maanantaista torstaihin klo. 15–19. ​ Mikäli tarvitset keskusteluapua kriisityön ammattilaiselta, otathan yhteyttä MIELI ry:n Kriisipuhelimeen, joka päivystää 24 tuntia vuorokaudessa numerossa 09 2525 0111. ​ Mikäli tarvitset viranomaisapua esimerkiksi hengenvaarallisen tilanteen takia, soita hätänumeroon 112. Liity ryhmään tästä

 • Lautapelitempaus 23.5. | Suomen Reumanuoret

  PELI TEMPAUS Helsinki, Riihimäki, Tampere ja Rovaniemi. LAUTA Suomen Reumanuorten ja Nurekatiimin lautapelitempaus järjestetään neljällä paikkaunnalla: Helsingissä, Riihimäellä, Tampereella ja Rovaniemellä. ​ Tapahtumassa pelataan lautapelejä rennosti muihin reumanuoriin tutustuen. Mukana järjestämässä LAREKA-vertaiset. Tapahtumiin ei tarvitse erikseen ilmoittautua, riittää että tulet paikalle. ​ Paikkakuntakohtaiset tiedot Helsinki | klo 18-20 Iso Roobertinkatu 20-22 A, 5 krs. Helsingissä heitetään noppaa Suomen Reumaliiton tiloissa. Tunnistat oikean rakennuksen Eiran aikuislukio -tekstistä seinässä. Esteettömyys Hissiin mahtuu tavallinen pyörätuoli. Tiloissa on inva-wc. Riihimäki | klo 17.30 alkaen Palsatakatu 7-9, pohjakerros Riihimäen lautapelitapahtuma järjestetään Käräjätalon neuvotteluhuoneessa. Esteettömyys Tilaan pääsee pyörätuolilla. Tiloissa on inva-wc. Tampere | klo 17-19 Pirkankatu 2 Tampereella pelataan Pääkirjasto Metsolla. Tapaaminen aulassa. Esteettömyys Esteetön sisäänkäynti. Tiloissa on inva-wc. Rovaniemi | klo 18-20 Pirkkakatu 2 Rovaniemellä heitetään noppaa Rovaniemen reumayhdistyksen tiloissa. Esteettömyys Ulko-ovella on muutaman sentin kynnys. Tiloissa on inva-wc.

 • Syyskokous 3.9.2021 | Suomen Reumanuoret

  Yhdistyksen syyskokous pe 3.9.2021 3.9.2021 | alkaen klo 18 ETÄTAPAHTUMA Yhdistyksen syyskokous järjestetään etäyhteyksin perjantaina 3.9. Syysleirin peruuttamisen vuoksi järjestämme korvaavan etätapahtuman kokouksen yhteydessä. ​ Syyskokous on toinen yhdistyslain alla järjestettävistä yhdistyksen kokouksista, jonne ovat tervetulleita kaikki yhdistyksen jäsenet, sekä varsinaiset jäsenet että kannattajajäsenet. Yhdistyksen kokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä. AVI:n uusien suositusten (11.8.2021) vuoksi olemme päättäneet perua Suomen Reumanuorten syysleirin . Tilanne on harmillinen, mutta haluamme yhdistyksenä toimia vastuullisesti ja terveys on meille tärkeintä. Syysleirin peruuttamisen vuoksi järjestämme korvaavan etätapahtuman perjantaina 3.9. Kokouksen yhteydessä on lyhyt esittelyinfo sekä pientä hauskanpitoa. ​ ​ ​ ​ AIKATAULU ​ 18.00 ​ ​ 18.15 ​ 19.00 ​ ​ ​ Lämpimästi tervetuloa! Infotilaisuus. Mahdollisuus esittää kysymyksiä syyskokouksesta ja hallitustoiminnasta Tietovisa ja rentoa jutustelua Syyskokous Takaisin etusivulle

 • Reumaviikon avajaiset | Suomen Reumanuoret

  Reumaviikon avajaiset Päivittyvä sivu Reumaviikon avajaiset Tälle sivulle julkaistaan päivittyvää tietoa Reumaviikon avajaisten suunnitteluista. Julkaisemme lisää tietoa suunnitelmien edetessä. Mikä Reumaviikko? Reumaviikko on Suomen Reumaliiton vuosittain järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, jonka aikana reuma- ja tulesyhdistykset järjestävät tempauksia ympäri Suomen! Reumaviikolla on joka vuosi kantava teema, jonka ympärille tapahtumat rakentuvat. Uusi teema valitaan joka toinen vuosi, eli sama teema pysyy kahden vuoden ajan. Vuonna 2023 teema on edellisen vuoden tapaan Sairaan hyvä hoitpolku. Edellisvuosien teemoja ovat olleet mm. Hyvä kohtaaminen ja hoidon laatu (2018), Mielen hyvinvointi (2019), Vapaaehtoisuus vahvistaa (2020, 2021) ja Sairaan hyvä hoitpolku (2022). Suomen Reumaliitto ja sen jäsenyhdistykset ovat viettäneet perinteistä Reumaviikkoa 1940-luvulta lähtien. Suomen Reumanuoret järjestävät Reumaviikon avajaiset 2023 Suomen Reumanuoret ry on saanut kunnian järjestää Reumaviikon avajaiset vuonna 2023. Järjestäjäyhdistys valittiin viime syksynä ja valinta vahvistui syyskuussa. Hurraa! Avajaiset ovat iso ja aikaa vievä ponnistus Reumanuorten kaltaiselle pienelle vapaaehtoisvoimin pyörivälle yhdistykselle, joten tämä myös tarkoittaa hiljaisempaa vuotta muiden tapahtumien osalta. Noin kuukauden välein jäsenille sähköpostitse lähetetyt jäsenkirjeet myös vähenevät ja niitä julkaistaan harvennetusti. Olemme kuitenkin erittäin iloisia kunniasta järjestää avajaiset ja aiomme tehdä juhlista ikimuistoiset juhlimalla samalla myös Suomen Reumanuorten 10-vuotisjuhlavuotta! Olemme jo kovassa työn touhussa ja julkaisemme tälle sivulle lisää infoa suunnitelmien edetessä. Pysy siis kuulolla ja seuraa Reumanuorten somekanavia ja nettisivuja niin olet perillä kaikesta avajaisten suunnitteluun liittyen. Kiitämme jäseniämme tuesta ja ymmärryksestä.

 • Reumaliiton liittovaalit | Suomen Reumanuoret

  Onko reumaa sairastavien lasten ja nuorten asiat lähellä sydäntäsi? Asetu ehdolle! Nyt on aika asettua ehdolle Suomen Reumaliiton liittovaaleihin ja vaikuttaa Reumaliiton päätöksiin ja toimintaan monin tavoin. Suomen Reumaliitto ry:n sääntöjen 9 §:n mukaan kolmen vuoden välein järjestetään liittovaalit, joissa valitaan Reumaliiton valtuusto. Liittovaaleissa valitaan (Reumaliiton säännöt 10 §): 1. valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 2. 24 valtuuston jäsentä ja 24 varajäsentä Lue lisää liittovaaleista Suomen Reumanuoret ry haluaa innostaa erityisesti nuoria asettumaan ehdolle, jotta nuorten ääni näkyy ja kuuluu päätöksenteossa ja toiminnassa entistä vahvemmin. Tällä hetkellä Reumaliiton valtuuston arvioitu keski-ikä on 55-60 -vuotta. Valtuustossa on vain yksi alle 30-vuotias valtuutettu. Valtuuston toiseksi nuorimmat valtuutetut löytyvä ikäluokasta 35-40 -vuotiaat, ja tässä ikäluokassa on vain muutama valtuutettu. Ole rohkea ja asetu reumaa sairastavien lasten ja nuorten puolestapuhujaksi! ​ Suomen Reumanuoret ry valitsee liittovaaliehdokkaat yhdistyksen kevätkokouksessa 24.5.2023 Suomen Reumanuoret kuuluvat valtakunnallisten yhdistysten vaalipiiriin, josta valitaan yksi jäsen valtuustoon. Voimme asettaa yhden ehdokkaan valtakunnalliseen vaalipiiriin ja yhden alle 29-vuotiaan ehdokkaan nuorten vaalipiiriin. Myös nuorten vaalipiiristä valitaan yksi jäsen valtuustoon. Lisäksi voimme asettaa ehdokkaan valtuuston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Voit ilmoittaa halukkuutesi asettua ehdokkaaksi olemalla yhteydessä yhdistyksen vaaliasianhoitajaan pinja.huhtala@suomenreumanuoret.fi tai yhdistyksen kevätkokou ksessa. Äänestys tapahtuu syksyllä Liittovaalien äänestys tapahtuu syksyllä 2023. Vaaleissa valitaan valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 24 valtuuston jäsentä ja 24 varajäsentä. Valtuuston toimikausi on kolme liittovaaleja seuraavaa kalenterivuotta (2024-2026). Huom! Mikäli olet kiinnostunut asettumaan ehdolle, voit olla yhteydessä myös esimerkiksi oman paikkakuntasi tai alueesi paikallisyhdistykseen. Ehdokkuus ei ole kuitenkaan sidottu asuinpaikkaan tai kotikuntaan eikä yhdistyksen asettaman ehdokkaan tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Jokainen yhdistys voi oman vaalipiirinsä lisäksi asettaa alle 29-vuotiaan ehdokkaan nuorten vaalipiiriin. Miten asettua ehdolle? Hae ehdokkaaksi Ilmoita halukkuudestasi asettua ehdolle Suomen Reumanuorten vaaliasianhoitajalle 24.5. mennessä sähköpostitse tai osallistumalla yhdistyksen kevätkokoukseen. Ehdokkaiden valitseminen Suomen Reumanuoret ry valitsee omat liittovaaliehdokkaat kevätkokouksessa keskiviikkona 24.5. jonka jälkeen vaaliasianhoitaja toimittaa ehdokaslistat vaalivaliokunnalle. Äänestys ja tulokset Äänestyslippujen viimeinen postituspäivä on marraskuun 10. päivä. Tulokset julkistetaan viimeistään 4.12.

 • Ota yhteyttä | Suomen Reumanuoret

  Hei! Tarvitsetko apua jäsenasioissa? (Tarvitsetko apua muissa asioissa? Skrollaa vähän alaspäin.) ​ Haluat liittyä jäseneksi, mutta et tiedä miten/mistä se tapahtuu tai tarvitset apua jäsenhakemuslomakkeen kanssa, sinulla on kysymyksiä jäsenmaksusta, haluat erota tai vaihtaa jäsenyysmuotoa. Ei hätää, jäsenvastaavamme auttaa sinua! ​ Lähetä viestisi oheisella lomakkeella. Voit myös lähettää viestiä suoraan alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. ​ Käsittelemme asiasi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. heini.tuominen(at)suomenreumanuoret.fi Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Miten voimme auttaa? Lähetä Kiitos! Palaamme viestiisi mahdollisimman pian. OLETKO JO KUULLUT? Oletko kuullut uudesta oma.reumaliitto.fi sähköisestä asiointipalvelusta? Palvelussa voit muuttaa yhteystietojasi, jos esimerkiksi puhelinnumerosi vaihtuu tai muutat. Lisätietoja voit kysyä jäsenvastaavaltamme. Moi! Tarvitsetko apua muissa asioissa? ​ Haluat järjestää vertaistapaamisen omalla paikkakunnallasi, sinulla on ehdotus/idea tapahtumasta, haluat mukaan tapahtuman suunnitteluun, olet yritys ja haluat tehdä yhteistyötä, et löydä nettisivuilta etsimääsi, jokin linkki ei toimi tai haluat antaa palautetta. ​ Lähetä viestisi oheisella lomakkeella. Voit myös lähettää viestiä suoraan alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.​ ​ Käsittelemme asiasi ja olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian. info(at)suomenreumanuoret.fi Etunimi Sukunimi Sähköpostiosoite Miten voimme auttaa? Lähetä Kiitos! Palaamme viestiisi mahdollisimman pian.

bottom of page