top of page

Etsi

63 items found for ""

 • Yhdistyksen esittely ja säännöt | Suomen Reumanuoret ry

  Yhdistyksen esittely Yhdistyksen esittely Älä ole yksin - ole yksi meistä Suomen Reumanuoret ry on vuonna 2014 perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys kaikille alle 35 -vuotiaille nuorille. Yhdistyksen tarkoituksena on järjestää vertaistukitoimintaa ja tiedotusta jäsenille sekä edistää reumanuorten asioita. Toiminta pyörii vapaaehtoisvoimin. Yhdistykseen voi liittyä jokainen alle 35 -vuotias tuki- ja liikuntaelinsairas nuori, lapsi tai sairastavan lapsen vanhempi. Yhdistyksessä on jäseniä, jotka sairastavat esimerkiksi lastenreumaa, selkärankareumaa, fibromyalgiaa, sjögrenin oireyhtymää ja muita harvinaisia reumasairauksia. Miksi liittyä Suomen Reumanuoriin? Korvaamaton vertaistuki muilta reumaa sairastavilta nuorilta Jäsenedut (esim Reumalehti, jäsenkirje, alennukset) Uudet ystävät Yhteenkuuluvuuden tunne Hauskat tapahtumat Toiminnan jatkuminen Tämä on nuorten oma yhdistys Lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaamme! Liity jäseneksi Yhdistyksen esittely ja säännöt: About Us Suomen Reumanuoret ry – Yhdistyksen säännöt ​ 1 Nimi ja kotipaikka Suomen Reumanuoret, englanniksi voidaan käyttää nimeä The Finnish national Association for Young Rheumatics. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on toimia reumasairauksien ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien parissa elävien alle 35-vuotiaiden lasten, nuorten ja aikuisten tukena ja yhdyselimenä, järjestää heille tapahtumia, tarjota vertaistukea ja valvoa heidän yhteiskunnallisia etujaan ja oikeuksiaan. 3 Toimintamuodot Yhdistys järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, vertaistukitoimintaa jäsenilleen, liikunta- ja urheilutoimintaa, ylläpitää yhteistyösuhteita muihin yhteisöihin ja säätiöihin kotimaassa ja ulkomailla, edustaa jäseniään suhteissa muihin valtakunnallisiin järjestöihin, alan asiantuntijoihin ja ammattihenkilöstöön sekä viranomaisiin, harjoittaa julkaisutoimintaa ja ylläpitää verkkosivustoa jäsenilleen. 4 Jäsenet Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen alle 35 -vuotias henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Alaikäisten vanhempien tiedot merkitään myös jäsenrekisteriin. Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. ​ 5 Jäsenmaksut Jäsenen on vuosittain suoritettava yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Maksu suoritetaan hallituksen määräämänä ajankohtana. Syyskokouksen kannattajajäsenelle määräämä jäsenmaksu voi olla eri suuruinen yhteisöille ja yksityisille henkilöille. 6 Jäsenen eroaminen Jäsenet ja kannattajajäsenet voivat erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslaissa määrätyllä tavalla. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyslain 14 artiklan mukaisilla perusteilla. Mikäli jäsen ei suorita jäsenmaksuaan muistutuksen jälkeen muistutuksen eräpäivään mennessä, hänet katsotaan eronneeksi yhdistyksestä. Sen kalenterivuoden jälkeen, kun jäsen on täyttänyt 36 vuotta, hallitus päättää hänen erottamisestaan. Eroavan jäsenen on suoritettava erääntyneet jäsenmaksunsa. 7 Hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja lisäksi vähintään kaksi (2) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä enintään kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen kokouksessa, kun puheenjohtaja tai puheenjohtajan puuttuessa varapuheenjohtaja on paikalla sekä yhteensä vähintään puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä. Varajäsenet voivat tarvittaessa korvata hallituksen varsinaisia jäseniä, jolloin kokouksesta tulee päätösvaltainen. Hallituksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 8 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin. 9 Tilikausi Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 10 Yhdistyksen kokoukset Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-kesäkuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 11 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. 12 Varsinaiset kokoukset Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto. 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet. 7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa. 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 13 Sääntöjen muuttaminen Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä hallituksen kokouksessa edellyttäen, että muutosehdotusta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. 14 Yhdistyksen purkaminen Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa perättäisessä hallituksen kokouksessa, joista jälkimmäinen pidetään aikaisintaan 30 vuorokautta ensimmäisen kokouksen jälkeen. Päätös yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi vain, jos sitä kummassakin kokouksessa on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistys päätetään purkaa, luovutetaan sen varat hallituksen kokouksen päättämään tarkoitukseen. Yhdistyksen esittely ja säännöt: About Us

 • Suomen Reumanuoret ry | Finland

  Etusivu: Tervetuloa! Suomen Reumanuoret ry Tuntuuko sinusta, että olet sairautesi kanssa yksin? Toivotko voivasi jakaa ajatuksiasi muiden reumaa sairastavien nuorien kanssa? Kaipaatko vertaistukea sairauden kanssa elämiseen? Suomen Reumanuoret tarjoaa jäsenilleen kaikkea tätä ja enemmän. Yhdistyksen esittely Liity jäseneksi Etusivu: Ajankohtaista Ajankohtaista Suomen Reumanuoret toivottaa rauhallista joulua VALTAKUNNALLINEN pe 23.11. Suomen Reumanuoret hiljentyy juhlapyhien ajaksi ja toivottaa kaikille rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta 2023 Lue lisää Vertaistukea Telegram-ryhmässä VERKKOTAPAHTUMA ma 1.8. Reumaa sairastavien nuorten vertaistukiryhmä Telegramissa on avattu. Lue lisää Tapahtumakalenteri Ajankohtaista Uutisia Uusi hallitus 2023 on valittu 7.11.2022 Tutustu uuteen hallitukseen ja aktiiveihin klikkaamalla uutista. Lämpimät onnittelut puheenjohtajalle ja muille luottamustehtäviin valituille! Suomen Reumanuoret järjestävät vuoden 2023 Reumaviikon avajaiset 12.9.2022 Suomen Reumanuoret ovat saaneet kunnian järjestää vuoden 2023 Reumaviikon avajaiset. Lisäinfoa ja tarkempi ajankohta julkaistaan suunnittelun edetessä. Syysleirillä keskusteltiin avoimesti, herkuteltiin letuilla ja saunottiin 7.11.2022 Suomen Reumanuorten syysleiri järjestettiin 28.-30.10.2022 Nurmossa Seinäjoella. Yksi osallistujista kuvaili osallistujia "ihanaksi, tiiviiksi ja yhteenpuhtaltavaksi porukaksi" Reumanuorten Telegram-ryhmä aukeaa 1.8. 29.6.2022 Liittyäksesi ryhmään sinun ei tarvitse olla minkään yhdistyksen jäsen. Reumahoitaja-chat palvelee taas joka tiistai Chat on auki tiistai-iltaisin klo 17.00–19.00 Reumaliiton verkkosivuilla. Reumahoitajan puhelintunti palvelee tiistaisin kello 19.00–20.00 numerossa 044 97 65 684. Muina aikoina numero ei ole käytössä. ​ Reumahoitajalta voit kysyä omahoidosta tai esimerkiksi lääkkeisiin ja niiden käyttämiseen, rokotuksiin tai leikkauksiin liittyviä kysymyksiä. Reumaliitto järjestää. Uutiset Reumaliiton jäsenedut myös Reumanuorten jäsenten käytössä Suomen Reumanuorten jäsenenä olet oikeutettu kaikkiin Reumaliiton valtakunnallisiin jäsenetuihin. ​ Reumaliitto tarjoaa: Tietoa ja tukea jäsenille Etuja risteilyistä ja matkoista Hotellietuja Tuotetarjouksia auton vuokrauksesta silmä- ja aurinkolaseihin Tutustu jäsenetuihin Etusivu: Lähetä viestiä Hei, ollaan yhteydessä! Meihin voit olla aina yhteydessä! Koski asiasi sitten jäsenyyttäsi, vertaistukea tai mitä vain, me vastaamme sinulle. Käsittelemme asiasi ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. Jäsenasiat: elina.heino(at)suomenreumanuoret.fi Muut asiat: info(at)suomenreumanuoret.fi Voit laittaa viestiä myös somekanaviemme kautta! Yhteystietolomakeesseen OLETKO JO KUULLUT? Oletko kuullut uudesta oma.reumaliitto.fi sähköisestä asiointipalvelusta? Palvelussa voit muuttaa yhteystietojasi, jos esimerkiksi puhelinnumerosi vaihtuu tai muutat. Lisätietoja voit kysyä jäsenvastaavaltamme. Voit lähettää sähköpostia suoraan hallituksen jäsenelle Saat yksittäiseen hallituksen jäseneen yhteyden laittamalla sähköpostia muodossa etunimi.sukunimi(at)suomenreumanuoret.fi Hallituksen jäsenet löytyvät täältä. Etusivu: Alapalkki

 • Elina Heino-Lehtimäki | Suomen Reumanuoret

  "Kipinä järjestötyöhön ja omieni tukemiseen löytyy varmasti geeneistäni, joten olen pitänyt huolen, että Reumanuorille löytyy aina aikaa" Elina Heino-Lehtimäki hallituksen puheenjohtaja "Olen Elina 'Ellu' Heino-Lehtimäki 24 v. ja uusi reumamuorten puheenjohtaja. Aloitin polkuni reumanuorissa jäsenvastaavana, jossa toiminkin 3 vuotta, mutta nyt oli aika siirtyä uuteen hommaan. Mulla on ollut lastenreuma 4-vuotiaasta asti. Olen sydämeltäni täysin savolainen, mutta asun aviomieheni kanssa Pirkkalassa. ​Hevoset ja frisbeegolf ovat elämäni sekä työni, mutta kipinä järjestötyöhön ja omieni tukemiseen löytyy varmasti geeneistäni, joten olen pitänyt huolen, että Reumanuorille löytyy aina aikaa. Yllä mainittujen lisäksi harrastan vaateompelua ja retkeilyä. ♥️"

 • Sanna Hämäläinen | Suomen Reumanuoret

  " Sanna Hämäläinen tapahtumavastaava Sanna on uusi jäsen ja esittäytyy pian!

 • Hallituksen esittely | Suomen Reumanuoret ry

  Hallituksen esittely Vuoden 2023 hallitukseen kuuluu yhteensä 9 jäsentä, joista 6 on varsinaisia jäseniä ja 2 varajäseniä. Lisäksi hallituksella on ulkopuolisia aktiivijäseniä. Hallitus valitaan vuosikokouksessa aina vuodeksi kerrallaan. Kuka vaan voi hakea Suomen Reumanuorten hallituksen jäseneksi eikä jäseneksi pääseminen vaadi aikaisempaa kokemusta hallitustoiminnasta. Hallituksen esittely: Meet the Team Hallituksen esittely: Meet the Team Elina Heino-Lehtimäki puheenjohtaja Lue lisää Aino-Maria Ervelä varapuheenjohtaja Lue lisää Sanna Hämäläinen tapahtumavastaava Lue lisää Pinja Huhtala hallituksen varajäsen Lue lisää Meeri Palanterä hallituksen varajäse n Lue lisää Sanni Laitinen sihteeri Lue lisää Heini Tuominen jäsenvastaava Lue lisää Ainu Jussila viestintävastaava Lue lisää Amiina Abdalla tapahtumavastaava Lue lisää Hallituksen ulkopuoliset aktiivit Lue lisää Anna Mattila aktiivi Lue lisää Jenna Kärpänen rahastonhoitaja Sanni Harju aktiivi

 • Pinja Huhtala | Suomen Reumanuoret

  "E hdottomasti palkitsevinta on nähdä oman työn merkitys toisen elämässä." Pinja Huhtala hallituksen varajäsen "Heippa! Oon 26-vuotias viestinnän opiskelija Oulusta. Innostun visuaalisesti kauniista asioista, taiteesta, ompelusta, neulomisesta, saunomisesta ja aikaisista kesäaamuista. ​ Sairastan lastenreumaa, mutta oon ollut remissiossa ja monta vuotta. Sairastan myös kroonista iriittiä ja colitis ulcerosaa. Hain mukaan Reumanuorten hallitukseen aluksi kaverin kannustuksesta. Hallituksessa on joka vuosi ollut kannustava ilmapiiri, vaikka uusia tulee mukaan joukkoon melkein joka vuosi. Ongelmien sattuessa apua on ollut aina helppo pyytää eikä päätöstä hakea mukaan toimintaan ole tarvinnut katua hetkeäkään. Pääsin osaksi Reumanuorten hallitusta vuonna 2019 ja e dellisiä tehtäviäni hallituksessa on tapahtumavastaava, sihteeri sekä varapuheenjohtaja. Vuonna 2023 toimin hallituksen varajäsenenä ja vastaan Reumanuorten kotisivujen päivittämisestä. Yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa ehdottomasti palkitsevinta on nähdä oman työn merkitys toisen elämässä."

 • Sanni Harju | Suomen Reumanuoret

  "Tauti on remissiossa vaikka välillä se itsestään muistuttelee" Sanni Harju aktiivijäsen "Sanni, vuonna 92 syntynyt. Kouvolasta lähtöisin mutta nyt asustelen perheeni kanssa Lappeenrannassa. Lastenreuma diagnoosin sain vuonna 2000. Tauti on remissiossa vaikka välillä se itsestään muistuttelee. Ammatiltani olen lähihoitaja."

 • Ainu Jussila | Suomen Reumanuoret

  "Vertaistuki on itselleni suuri voimavara ja haluan olla mukana luomassa sitä myös muille" Ainu Jussila viestintävastaava "Moikka! Mä oon Ainu, 23 -vuotias kasvatuspsykologian opiskelija Oulusta. Oon sairastanut ärhäkkää lastenreumaa lähes koko elämäni, jonka vuoksi olen aina kokenut vertaistuen todella tärkeänä voimavarana. Reumanuorten toiminnassa tärkeintä ja palkitsevinta on ehdottomasti se, että voi tukea toisia samassa tilanteessa olevia. Aloitin Reumanuorten hallituksessa 2019 ja viimeiset pari vuotta oon ollut somevastaavan roolissa, josta siirryn tänä vuonna viestintävastaavan hommiin! Viestintävastaavana vastaan esimerkiksi meidän kuukausittaisesta jäsenkirjeestä, sosiaalisesta mediasta ja mainostuksesta. Viime vuosien aikana myös etänä tarjottu vertaistuki on koettu todella arvokkaaksi ja yksi meidän tavoitteista onkin pyrkiä tarjoamaan vertaistukea kaikille, asuinpaikasta ja elämäntilanteesta riippumatta!"

 • Sanni Laitinen | Suomen Reumanuoret

  "Vertaistuen lisäksi olen saanut Reumanuorten toiminnasta myös valtavasti iloa ja osallisuuden kokemuksia, ja toivon, että voin hallituksessa mukana ollessani tarjota niitä myös muille!" Sanni Laitinen sihteeri "Moikka! Olen Sanni, 23-vuotias sosiaalityön opiskelija Jyväskylästä ja olen Suomen reumanuorten hallituksessa varajäsenenä. Sairastuin lastenreumaan 2-vuotiaana, joten reuma on ollut mun elämässä mukana niin pitkään kuin muistan. Mun reuma on välillä ollut pitkiä aikoja täysin oireeton, mutta tällä hetkellä se on aika aktiivinen ja vaikuttaa jonkun verran mun arkeen. Lähdin mukaan hallitukseen, koska vertaistukitoiminta on musta älyttömän tärkeää. Vertaistuen lisäksi olen saanut Reumanuorten toiminnasta myös valtavasti iloa ja osallisuuden kokemuksia, ja toivon, että voin hallituksessa mukana ollessani tarjota niitä myös muille!"

 • Anna Mattila | Suomen Reumanuoret

  " Anna Mattila aktiivijäsen Anna on uusi jäsen ja esittäytyy pian!

 • Hallituksen esittely-Aino-Maria Ervelä | Suomen Reumanuoret

  "Olen aktiivinen järjestötoimija ja mukana kansainvälisessä nuorisotoiminnassa." Aino-Maria Ervelä hallituksen varapuheenjohtaja "Olen kotoisin kankaanpäästä, Satakunnasta. Sairastuin lastenreumaan 6-vuotiaana. Siitä olen kiitollinen, että hoitotahoni oli läpi lapsuuden Heinolan reumasäätiösairaala. ​ Tällä hetkellä asun Helsingissä ja työskentelen sosiaaliohjaajana Espoon kaupungilla. Olen aktiivinen järjestötoimija ja mukana kansainvälisessä nuorisotoiminnassa."

 • Amiina Abdalla | Suomen Reumanuoret

  "Tapahtumavastaavana saan toteuttaa itseäni ja tehdä itselle mieluista ja merkityksellistä työtä" Amiina Abdalla tapahtumavastaava "Hei, olen Amiina. Sain SLE-diagnoosin 25-vuotiaana. Sairastumisen jälkeen halusin mukaan vertaistukitoimintaan. Suomen reumanuorista löysin upean yhteisön, joka tuntui heti kodilta. Aloitin hallituksen tapahtumavastaavana tammikuussa 2021. Tapahtumavastaavana saan toteuttaa itseäni ja tehdä itselle mieluista ja merkityksellistä työtä."

bottom of page